2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 1. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi
22 Ocak 2021

İç Kontrol Dairesi Başkanlığınca, 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 1. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi 18-22.01.2021 tarihleri arasında 81 İl Sağlık Müdürlüğü (10 guruba 5 gün) Destek Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcısı, iç kontrol sorumlusu ve ilgili personelin katılımı ile Bakanlığımızın güvenli video konferans sistemi kullanılarak yapılmıştır.
Yapılan eğitimler İç Kontrol Daire Başkanı Abdullah Yusuf UĞUZ ‘un harcama birimlerinde yapılacak olan iç kontrol sistemi çalışmaları ve eylem planına yönelik genel bilgilendirme konuşması ile başlamıştır. Eğitimde eylem planında yer alan 1. Çeyrek Dönem eylemleri İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Birimi ile İç Kontrol Sistemi Uyumlaştırma Birimi tarafından anlatılmıştır. Sunumlarda eylemlere yönelik Formlar ve Raporların nasıl hazırlanacağı ve İç Kontrol Sistemi ile ilgili Rehberler detaylı olarak katılımcılara anlatılarak katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmış ve eğitim tamamlanmıştır.