Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Süreci Bilgilendirme Toplantısı
22 Eylül 2022

SP Hazırlık Surec Manset.jpg

Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına ilişkin Bilgilendirme Toplantısı, 21 Eylül 2022 tarihinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi ana hizmet binası zemin kat toplantı salonunda Stratejik Planlama Ekibi Koordinatörü Strateji Geliştirme Başkanı Engin KARABAŞ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya stratejik planlama ekibi katılım sağladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Başkanı, stratejik plan sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı ve stratejik planlama ekibinden olan beklentilerini dile getirdi.

Toplantıda, Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Dr. Songül DOĞAN bir sunum yaptı. Sunumda; stratejik planlamanın hukuki dayanakları, özellikleri, önemi, neden stratejik plan yapıyoruz ve gelinen noktada mevcut durum ile 2024-2028 stratejik planlama sürecine ilişkin yapılanlar ve yapılması gerekenler hususunda özet bilgiler verdi. Son olarak da katılımcıların sorularına cevap verilerek toplantı tamamlandı.

  • SP Hazırlık Surec5.jpeg
  • SP Hazırlık Surec4.JPG
  • SP Hazırlık Surec3.JPG
  • SP Hazırlık Surec2.JPG
  • SP Hazırlık Surec.jpg