Ön Mali Kontrol Kapsamında Gönderilen İşlem Dosyaları
17 Nisan 2020

Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesinin “Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları” başlıklı 10’uncu maddesinde yer alan Başkanlığımıza gönderilecek işlem dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler dikkate alınarak ayrı belgeler halinde ve belge isimleri verilerek EBYS’ye aktarılması gerekmektedir. 

Başkanlığımıza gönderilecek işlem dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerin ekte de gönderilen örnek dizin pusulasında belirtilen her bir belgenin (her bir ek için 60 MB boyut sınırlaması bulunmaktadır ) ayrı bir ek olacak şekilde ve her bir ek belgeye belge ismi verilerek EBYS’ye yüklenilmesi gerekmektedir.